دفتر ما


تماس با دیاکو پلاستیک

آدرس:

تهران – باقرشهر – ابتدای جاده قمصر – مجتمع صنعتی تجریشی – 18 متری البرز – بلوک A پلاک

تلفن:

دفتر:

021-55202875

یزدانیار:09129453141

هاشمی:09129453151